best responsive site development

Produsul UNIVERSAL

CREDITE PERSOANE JURIDICE

Proiecte Internaționale (pentru afaceri din mediul RURAL)

Beneficiarii: Persoane juridice
Destinaţia creditelor: pentru afaceri din mediul Rural
Suma creditului: pînă la 4 000 000 lei
Termenul maxim: 84 luni

Rata dobînzii: conform condiților proiectului

Rambursarea creditului: grafic individual
Plata dobînzii: lunar sau trimestrial
Fără gaj: pînă la suma de 400 000 lei + minim un fidejusor;
Gaj: 100% - 130%
Comision:  conform condiților proiectului

Produsul UNIVERSAL

Beneficiarii: Persoane juridice
Destinaţia creditelor: scopuri diverse
Suma creditului: pînă la 4 000 000 lei
Termenul maxim: 120 luni

Rata dobînzii:

  • 15% - 17% flotantă (în cazul asigurării cu gaj imobil);
  • 16% - 18% flotantă (în cazul asigurării cu gaj mobil);
  • 19% flotantă (credit neasigurat până la 400 000 lei);
Rambursarea creditului: grafic individual
Plata dobînzii: lunar sau trimestrial
Fără gaj: pînă la suma de 400 000 lei + minim un fidejusor;
Gaj: 100% - 130%
Comision:  2% - 3% (în dependenţă de termen şi suma aprobată)

Produsul FĂRĂ GAJ PENTRU CLIENȚI EXISTENȚI

Beneficiarii eligibili: persoane juridice cu sold la credit la Corporație, asigurat
Destinaţia creditelor:  scopuri diverse
Suma creditului: pînă la 400 000 lei, dar nu mai mult decît valoarea creditului asigurat

Rata dobînzii: identică creditului existent, da nu mai puțin decât rata dobînzii la Produsul UNIVERSAL (din surse CFR)


Termenul maxim: în limita scadenţei la creditul existent asigurat

Rambursarea creditului: grafic individual
Plata dobînzii: lunar sau trimestrial
Gaj: fără gaj
Comision:  2% - 3% (în dependenţă de termen şi suma aprobată)

Produsul LINIA DE CREDIT

Beneficiarii eligibili: persoane juridice cu istorie de creditare la Corporaţie
Destinaţia creditelor: scopuri diverse

Suma creditului: pînă la 1 000 000 lei


Soldul minim: 10% din suma iniţială aprobată

Termenul maxim: 60 luni

Rata dobînzii: 

  • 15% flotantă (în cazul asigurării cu gaj imobil);
  • 16% flotantă (în cazul asigurării cu gaj mobil);
Rambursarea creditului: grafic individual
Plata dobînzii: lunar sau trimestrial
Gaj:  100% - 130% + minim un fidejusor
Comision: 2% - 3% (în dependenţă de termen şi suma aprobată) şi 0.5% de la fiecare tranşă următoare

Produsul FIDEL

Beneficiarii eligibili: persoane juridice cu istorie de creditare pozitivă la Corporație (minimum 2 credite, din care cel puțin unul a fost rambursat)
Destinaţia creditelor: scopuri diverse
Suma creditului: pînă la 400 000 lei dar nu mai mult decît soldul maxim atins la Corporație
Termenul maxim: 60 luni
Rata dobînzii: 17%, flotantă
Rambursarea creditului: grafic individual
Plata dobînzii: lunar sau trimestrial
Gaj: fără gaj, cu minim un fidejusor
Comision: 2% - 3% (în dependenţă de termen şi suma aprobată)

Produsul PENTRU TINERET

Beneficiarii eligibili: persoane juridice, fondatorii trebuie să fie persoane tinere între 18 - 35 ani care dețin min. 75% din capitalul companiei solicitante de credit
Destinaţia creditelor: Investiții în toate tipurile de activități (cu excepția activităților neeligibile menționate în proiect)
Suma creditului: pînă la 1 500 000 lei
Termenul maxim: 84 luni
Rata dobînzii: conform condiților proiectului
Rambursarea creditului: grafic individual
Plata dobînzii: lunar sau trimestrial
Gaj:  pînă la suma de 400 000 lei + minim un fidejusor;
Comision: conform condiților proiectului