simple drag and drop web site builder software download

Produsul UNIVERSAL

CREDITE PERSOANE FIZICE

Produsul UNIVERSAL

Beneficiarii eligibili: persoane fizice
Destinaţia creditelor: scopuri diverse
Suma creditului: pînă la 2 000 000 lei
Termenul maxim: 84 luni

Rata dobînzii: 

  • 17% flotantă (în cazul asigurat cu gaj imobil, asigurat obligatoriu);
  • 20% flotantă (în cazul asigurarii cu gaj mobil, asigurat obligatoriu CASCO);
  • 21% - 23% flotantă (fără gaj);
Rambursarea creditului: grafic individual
Plata dobînzii: lunar sau trimestrial
Fără gaj: până la suma de 200 000 lei + minim 3 (trei) fidejusori;
Gaj: 100%
Comision unic la acordarea creditului: 2% - 3% (în dependenţă de termen şi suma aprobată)

Produsul PENTRU CONSUM

Beneficiarii eligibili: persoane fizice
Destinaţia creditelor: scopuri consum
Suma creditului: minimum 10 000 lei, maximum 50 000 lei
Termenul maxim: 36 luni

Rata dobînzii: 23% - 25%


Rambursarea creditului: lunar tranșe egale/anuitate

Plata dobînzii: lunar
Gaj: fără gaj, cu minim un fidejusor
Comision unic la acordarea creditului: 3%
Condiţii speciale: solicitantul trebuie să îndeplinească minimum o condiţie din următoarele:
  • se acordă doar persoanelor care confirmă el personal, sau unul din fidejusori proprietatea privată asupra unui imobil
  • se acordă doar persoanelor care confirmă o istorie de creditare pozitivă ultimele 12 luni
  • se acordă doar persoanelor care confirmă veniturile prin documente

Produsul FIDEL

Beneficiarii eligibili: Persoane fizice cu istorie de creditare pozitivă la Corporație
Destinaţia creditului: scopuri diverse
Suma creditului: Pînă la 200 000 lei dar nu mai mult decît soldul maxim atins la Corporație
Termenul maxim: 48 luni
Rata dobînzii: 17,5%, flotantă
Rambursarea creditului: lunar, în tranșe egale/anuitate
Plata dobînzii: lunar
Gaj: fără gaj, cu minim un fidejusor
Comision:  3%

Produsul IMOBILIAR

Beneficiarii eligibili: Persoane fizice
Destinaţia creditului: Procurarea, construcția imobilului, procurarea terenului pentru construcție
Suma creditului: Pînă la 2 000 000 lei
Termenul maxim: 120 luni
Rata dobînzii: 15%, flotantă
Rambursarea creditului: grafic individual
Plata dobînzii: lunar, tranșe egale/anuitate
Gaj: 100% (bun imobil, asigurat obligatoriu, semnarea contractului de fidejusiune soț/soție, obligatoriu)
Comision:  2% - 3% (în dependenţă de suma aprobată)

Produsul AUTO

Beneficiarii eligibili: Persoane fizice
Destinaţia creditului: Procurare auto Nou sau cu parcurs cu termen de explotare nu mai mare de 5 ani
Suma creditului: Pînă la 600 000 lei
Termenul maxim: 84 luni

Rata dobînzii: 

  • 19% flotantă;
  • 21%, flotantă (în cazul procurării automobil cu parcurs)
Rambursarea creditului: lunar
Plata dobînzii: lunar
Gaj: Autoturismul procurat - 100%
Comision:  3%