simple drag and drop web site builder software download

Produsul UNIVERSAL

CREDITE PERSOANE FIZICE

Produsul UNIVERSAL

Beneficiarii eligibili: persoane fizice
Destinaţia creditelor: scopuri diverse
Suma creditului: pînă la 4 000 000 lei
Termenul maxim: 120 luni

Rata dobînzii: 

  • 15% - 17% flotantă (în cazul asigurarii cu gaj imobil);
  • 16% - 18% flotantă (în cazul asigurarii cu gaj mobil);
Rambursarea creditului: grafic individual
Plata dobînzii: lunar sau trimestrial
Fără gaj: până la suma de 400 000 lei + minim un fidejusor;
Gaj: 100% - 130%
Comision unic la acordarea creditului: 2% - 3% (în dependenţă de termen şi suma aprobată)

Produsul LINIA DE CREDIT

Beneficiarii eligibili: persoane fizice cu istorie de creditare la Corporaţie
Destinaţia creditelor: scopuri diverse
Suma creditului: pînă la 1 000 000 lei
Soldul minim: 10% din suma iniţială aprobată
Termenul maxim: 60 luni

Rata dobînzii: 

  • 15% flotantă (în cazul asigurarii cu gaj imobil);
  • 16% flotantă (în cazul asigurarii cu gaj mobil);
Rambursarea creditului: grafic individual
Plata dobînzii: lunar
Gaj: 100% - 130% + minim un fidejusor
Comision unic la acordarea creditului: 2% - 3% (în dependenţă de termen şi suma aprobată) şi 0.5% de la fiecare tranşă următoare

Produsul FĂRĂ GAJ PENTRU CLIENŢI EXISTENŢI

Beneficiarii eligibili: persoane fizice cu sold la credit la Corporaţie, asigurat
Destinaţia creditului: scopuri diverse
Suma creditului: pînă la 400 000 lei, dar nu mai mult decît valoarea creditului asigurat
Termenul maxim: În limita scadenţei la creditul existent asigurat
Rata dobînzii: identică creditului existent, da nu mai puțin decât rata dobînzii la Produsul UNIVERSAL
Rambursarea creditului: grafic individual
Plata dobînzii: lunar sau trimestrial
Gaj: Fără gaj
Comision unic la acordarea creditului:  2% - 3% (în dependenţă de termen şi suma aprobată)

Produsul PENTRU CONSUM

Beneficiarii eligibili: persoane fizice
Destinaţia creditelor: scopuri diverse
Suma creditului: minimum 1 000 lei, maximum 400 000 lei
Termenul maxim: 60 luni

Rata dobînzii: 18% - 19,5%


Rambursarea creditului: grafic individual

Plata dobînzii: lunar sau trimestrial
Gaj: fără gaj, cu minim un fidejusor
Comision unic la acordarea creditului: 2% - 3% (în dependenţă de termen şi suma aprobată)
Condiţii speciale: solicitantul trebuie să îndeplinească minimum o condiţie din următoarele:
  • se acordă doar persoanelor care confirmă el personal, sau unul din fidejusori proprietatea privată asupra unui imobil
  • se acordă doar persoanelor care confirmă o istorie de creditare pozitivă la o instituție financiară sau AEÎ
  • se acordă doar persoanelor care confirmă veniturile prin documente

Produsul FIDEL

Beneficiarii eligibili: Persoane fizice cu istorie de creditare pozitivă la Corporație (minimum 2 credite, din care cel puțin unul a fost rambursat)
Destinaţia creditului: scopuri diverse
Suma creditului: Pînă la 400 000 lei dar nu mai mult decît soldul maxim atins la Corporație
Termenul maxim: 60 luni
Rata dobînzii: 17%, flotantă
Rambursarea creditului: grafic individual
Plata dobînzii: lunar sau trimestrial
Gaj: fără gaj, cu minim un fidejusor
Comision:  2% - 3% (în dependenţă de termen şi suma aprobată)

Produsul IMOBILIAR

Beneficiarii eligibili: Persoane fizice
Destinaţia creditului: Procurarea, construcția și reconstrucia imobilului
Suma creditului: Pînă la 4 000 000 lei
Termenul maxim: 180 luni
Rata dobînzii: 12%, flotantă
Rambursarea creditului: grafic individual
Plata dobînzii: lunar
Gaj: 100% (bun imobil)
Comision:  1% - 2% (în dependenţă de suma aprobată)