top responsive site builder software

Produsul UNIVERSAL

CREDITE PENTRU AEÎ

Credite pe termen scurt pentru AEÎ

Destinaţia creditelor: creditarea membrilor pentru activități generatoare de venituri cît și pentru consum
Termenul: 2 - 13 luni

Rata dobînzii: 11%;

Rambursarea creditului: la scadență
Plata dobînzii: trimestrial
Gaj: fără gaj
Comision: 1%, la acordarea creditului.

Credite pe termen mediu pentru AEÎ

Destinaţia Creditelor: creditarea membrilor pentru activități generatoare de venituri cît și pentru consum


Termenul: 14 - 37 luni

Rata dobînzii: 12%;

Rambursarea Creditului: în tranşe negociabile, cel puțin o tranșă pe an

Plata dobînzii: trimestrial


Gaj: fără gaj

Comision:  2%, la acordarea creditului.

Credite pe termen lung pentru AEÎ

Asociații eligibile: Asociațiile care u istorie de creditare pozitivă la Corporație


Destinaţia creditelor: creditarea membrilor pentru activități generatoare de venituri cît și pentru consum.


Suma maximă: pînă la 50% din portofoliul accesat de la Corporație la data de 30 iunie a anului precedent, dar nu mai mult de 2 000 000 lei


Termenul: pînă la 60 luni

Rata dobînzii: 13%

Rambursarea creditului: în tranşe negociabile, cel puţin o tranșă pe an.
Plata dobînzii: trimestrial
Gaj: fără gaj
Comision:  2% la acordarea creditului.

Linii de credit pe termen mediu pentru AEÎ

Destinaţia creditelor: suplinirea lichidităților AEÎ, cît și pentru creditarea membrilor AEÎ


Soldul minim admis: 10% din suma inițială a liniei de credit, cu excepția perioadei de rambursare conform graficului


Suma maximă: 1 000 000 lei


Termenul: 12 - 36 luni

Rata dobînzii: 15%


Tragerea tranșelor: oricînd, cu excepția perioadei de rambursare conform graficului

Rambursarea creditului: în tranșe negociabile
Plata dobînzii: trimestrial
Gaj: fără gaj
Comision: 1% - 2% la prima tragere a creditului acordat și 0.25% de la fiecare tranșă următoare

Credite pentru dezvoltare AEÎ

Destinaţia creditelor: invenstiții în mijloace fixe (procurarea și/sau reparații oficii etc.)
Termenul:  pînă la 120 luni

Rata dobînzii: 15% - 16%;

Rambursarea: lunar
Plata dobînzii: lunar
Gaj: pentru credite care depășesc 400 000 lei
Comision: 2% la acordarea creditului

Credite pe termen mediu și lung - surse din proiecte Internaționale

Destinaţia creditelor: creditarea membrilor pentru efectuarea investiților și cheltuielilor în activități de producere, prelucrare sau prestare servicii în sectorul rural
Termenul: conform condiților proiectului

Rata dobînzii: conform condiților proiectului

Rambursarea: în tranșe negociabile, cel puțin o tranșă pe an
Plata dobînzii: trimestrial
Gaj: fără gaj
Comision: conform condiților proiectului

Suport AEÎ - acoperirea decalajului de casă

Destinaţia creditelor: acoperirea decalajului de casă, în urma solicitării de retragere anticipată a depunerilor de economii
Suma maximă: 1 000 000 lei


Termenul: până la 12 luni

Rata dobînzii: 12%

Rambursarea: la scadență
Plata dobînzii: trimestrial
Gaj: fără gaj
Comision: 2% la acordarea creditului