top website builder software

DATE GENERALE


O.C.N. "Corporația de Finanțare Rurală” S.A. este o instituție de microfinanțare, creată în anul 1997 cu sediul central în mun. Chișinău, Republica Moldova. 


O.C.N. "Corporația de Finanțare Rurală” S.A. este o societate pe acțiuni în care 100% din acțiunile cu drept de vot aparțin Asociațiilor de Economii și Împrumut.


Activitatea de bază a instituției noastre o reprezintă acordarea de credite Asociațiilor de Economii și Împrumut, persoanelor fizice și celor juridice din Republica Moldova.


La finele anului 2016 Activele instituției au constituit cca 250 mln de lei, iar Capitalul Propriu este mai mare de 150 mln de lei.

În fiecare an, activitatea O.C.N. "Corporația de Finanțare Rurală” S.A. este auditată de către PricewaterhouseCoopers (PwC), care are o reputație ireproșabilă în domeniul respectiv și este cea mai mare companie de servicii profesionale, de consultanță și audit din lume.
Petiții și reclamații


Petițiile și reclamațiile consumatorilor pot fi soluționate amiabil contactînd O.C.N. "Corporația de Finanțare Rurală” S.A. la telefon sau în scris. Petițiile adresate telefonic la nr. 022-595559 vor fi examinate după competență de Departamentele Corporației. Petițiile în scris urmează a fi adresate Președintelui Corporației la adresa oficială a instituției.


În caz de nesoluționare, petițiile pot fi adresate Comisiei Naționale a Pieței Financiare:

Telefon: (+373 22) 859-401; 859-501

Web site: www.cnpf.md