html web page maker software download

Anunțuri / Achiziții


În atenţia acţionarilor O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A.
 


Organul executiv al O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A. Vă aduce la cunoştinţă că la 02 aprilie 2020 a fost publicată Legea nr.18 din 20.02.2020, pentru modificarea Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.


Modificările stabilesc prevederi noi referitor la consolidarea drepturilor acționarilor, reprezentare, capital social, modul de petrecere a adunărilor generale și alte prevedri.


Potrivit art. II din Legea în cauză, societățile pe acțiuni urmează să-și aducă Statutele în conformitate cu prevedrile legii noi pina la 01 ianuarie 2021.


În legătură cu aceasta, prezintăm acționarilor ”Tabelul cu modificările propuse a fi efectuate în Statutul O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A.” pentru examinare și expunere la acestea modificări.


Cu respect,


Sandu ȘAMATAILO

Președinte O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A.

Tabelul cu modificările propuse a fi efectuate în Statutul O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A.

© 1997 - 2020 Toate drepturile rezervate