top responsive site builder software

Produsul UNIVERSAL

CREDITE PENTRU AEÎ

Credite pe termen scurt pentru AEÎ

Destinaţia creditelor: creditarea membrilor pentru activități generatoare de venituri cît și pentru consum
Termenul maxim: 2 - 13 luni

Rata dobînzii: 

  • 10% (pentru acționari surse CFR);
  • 12% (pentru neacționari surse CFR);
Rambursarea creditului: la scadență
Plata dobînzii: trimestrial
Gaj: fără gaj
Comision: minim 1%, la acordarea creditului. Conform deciziei Comitetului de creditare

Credite pe termen mediu pentru AEÎ

Destinaţia Creditelor: creditarea membrilor pentru activități generatoare de venituri cît și pentru consum


Termenul maxim: 13 - 25 luni

Rata dobînzii: 

  • 11% (pentru acționari surse CFR);
  • 13% (pentru neacționari surse CFR);
Rambursarea Creditului: în tranşe negociabile, cel puțin o tranșă pe an

Plata dobînzii: trimestrial


Gaj: fără gaj

Comision: minim 1%, la acordarea creditului. Conform deciziei Comitetului de creditare

Credite pe termen lung pentru AEÎ

Asociații eligibile: Asociațiile acționari ai Corporației. Asociațiile care au accesate credite doar de la Corporație sau Asociația Centrală.


Destinaţia creditelor: creditarea și recreditarea ulterioară a membrilor.


Suma maximă: pînă la 30% din portofoliul accesat de la Corporație la data de 30 iunie a anului precedent, dar nu mai mult de 1 000 000 lei


Termenul maxim: pînă la 121 luni

Rata dobînzii: 12% (pentru acționari surse CFR);

Rambursarea creditului: în tranşe negociabile, cel puţin o tranșă pe an. Perioada de grație la credit pînă la 36 luni.
Plata dobînzii: trimestrial
Gaj: fără gaj
Comision:  minim 1% la acordarea creditului. Comision anual de administrare în sumă de 0,5% de la soldul existent la data de 20 decembrie a fiecărui an, începînd cu anul al 2-lea.

Linii de credit pe termen mediu pentru AEÎ

Destinaţia creditelor: suplinirea lichidităților AEÎ, cît și pentru creditarea membrilor AEÎ


Soldul minim admis: 10% din suma inițială a liniei de credit, cu excepția perioadei de rambursare conform graficului


Suma maximă: 500 000 lei


Termenul maxim: 12 - 36 luni

Rata dobînzii: + 3% la rata dobînzii la credit pe termen mediu din surse CFR


Tragerea tranșelor: oricînd, cu excepția perioadei de rambursare conform graficului

Rambursarea creditului: în tranșe negociabile
Plata dobînzii: trimestrial
Gaj: fără gaj
Comision: 1% la prima tragere a creditului acordat și 0.5% de la fiecare tranșă următoare

Credite pentru dezvoltare AEÎ

Destinaţia creditelor: invenstiții în dezvoltarea AEÎ acționari ai Corporației (reparații oficii, achiziții de tehnică de calcul, procurarea autoturism, etc.)
Termenul maxim:  pînă la 60 luni

Rata dobînzii:

  • 14% (cu gaj);
  • 16% (făra gaj);
Rambursarea: trimestrial sau lunar
Plata dobînzii: trimestrial sau lunar
Gaj: pentru credite care depășesc 100 000 lei
Comision: 1%

Credite pe termen mediu și lung pentru AEÎ - surse FIDA, RISP

Destinaţia creditelor: creditarea membrilor pentru efectuarea investiților și cheltuielilor în activități de producere, prelucrare sau prestare servicii în sectorul rural
Termenul maxim: FIDA: 36 luni; DLC: 60 luni

Rata dobînzii:

  • variabilă - surse FIDA - (temporar inactiv);
  • variabilă - surse DLC - (temporar inactiv);
Rambursarea: în tranșe negociabile, cel puțin o tranșă pe an
Plata dobînzii: trimestrial
Gaj: fără gaj
Comision: FIDA: 1%; DLC: 0,5%